Finansiell information

Årsredovisningar och rapporter.

Rapporter

Nu finns 2021 års rapport tillgänglig

Tidigare rapporter

VD har ordet

VD-ord från vår senaste årsrapport

Valeas vision är att uppfattas som ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt och vara det naturliga valet för uppdragsgivare som proaktivt verkar för att optimera avkastningen på sina immateriella tillgångar.

Även om 2020 har varit ett utmanande år på många sätt, har vi ändå lyckats förfina våra gemensamma värderingar och mål för framtiden.

Det senaste året har vi arbetat ihärdigt med att stärka Valeas interna kärnvärden för att göra oss ännu mer attraktiva för nya talanger och kunder. Vi har också utvärderat vårt sätt att arbeta, våra rutiner och processer samt hur vi samarbetar såväl internt som externt. 

Idag kan vi stolt säga att vi är mer effektiva än någonsin. Genom att fokusera våra insatser där vi verkligen tillför värde och automatisera eller lägga ut arbete som kan hanteras mer effektivt externt, har vår organisation tagit ett stort kliv framåt. Resultatet är att vi idag kan leverera högkvalitativa tjänster på ett kostnadseffektivt sätt och inom snäva tidsramar. Tillsammans med våra kunder och partners är vi starkare än någonsin.

/ Andrew Hammond

Vill du prata med en av våra experter?

Våra dörrar är alltid öppna

Kontakt