Kunder & Case

Bland våra kunder hittar du såväl småföretagare som stora industribolag och globala koncerner.

Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG

Med hjälp av Valeas juridiska expertis inom varumärkesrätt erhöll varumärket skydd i Sverige.

Det schweiziska företaget Brütsch/Rüegger Werkzeuge AGs internationella varumärkesansökan nekades skydd i Sverige. PRV ansåg att sex tidigare registrerade varumärken med olika innehavare var förväxlingsbara med Brütsch/Rüeggers märke och därför utgjorde hinder mot Brütsch/Rüeggers registrering.

Genom medgivandeförhandlingar, argumentation och hävning vid domstol av ett av de tidigare märkena lyckades Valea få bort alla hinder, så att kunden till slut fick sitt varumärke skyddat i Sverige.

Seadrill Offshore AS, Odfjell Drilling AS och Aker MH AS

Genom Valeas förhandlingar inför det europeiska patentverket EPO ogiltigförklarades patentet.

Det amerikanska företaget Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. fick under 2008 ett europeiskt patent beviljat för en avdelad patentansökan. Patentet avsåg ett borrfartyg som innehåller två borranordningar och ett arrangemang för att flytta rörsträngar mellan de två borranordningarna. De tre norska bolagen Seadrill Offshore AS, Odfjell Drilling AS och Aker MH AS invände gemensamt mot detta patent och använde sig då av Valea som ombud.

Invändningen mot patentet lämnades in i december 2008. Invändningen tog bland annat upp invändningsgrunderna att patentet inte avsåg en patenterbar uppfinning samt att patentet innehåller sådant som saknar stöd i grundhandlingarna, exempelvis den stamansökan som den avdelade patentansökan härstammade från. Utöver de tre norska bolag som gemensamt invände mot patentet via Valea, invände ytterligare tre parter mot patentet under 2008.

Muntliga förhandlingar ägde rum i München i maj 2012 hos det europeiska patentverket EPO. Invändningsenheten hos EPO beslutade att patentet skulle ogiltigförklaras eftersom patentet innehöll sådant som saknade stöd i den stamansökan som den avdelade patentansökan härstammade från.

Invändningsenheten hos EPO kom dessutom fram till att en teknisk bulletin, som bifogats till en offert som levererades några dagar före prioritetsdatum för patentet, skulle anses visa tidigare känd teknik.

Vill du prata med en av våra experter?

Våra dörrar är alltid öppna

Kontakt