2017 i korthet

• Resultatet uppgick till MSEK 12,5 jämfört med MSEK 11,0 före gående år.
• Valea gjorde flera strategiska nyrekryteringar av personal i konsultverksamheten.
• Valea rankades ”Tier 1” av tidningen Managing Intellectual Property.
• Valea rankades också i den femte utgåvan av IAM Patent 1000 - The world´s Leading
   Patent Practioners.
• Valea var även rankad i "The world Trademark Review 1000 - The world´s Leading Trademark Review"
• Vår Senior Partner Ylva Skoglösa blev för första gången rankad av IAM Strategy 300