2019 i korthet

• Resultatet uppgick till KSEK 41.
• Valea gjorde flera strategiska nyrekryteringar av personal i konsultverksamheten.
• Valea rankades ”Tier 1” av tidningen Managing Intellectual Property.
• Valea rankades också i den åttonde utgåvan av IAM Patent 1000 - The world´s Leading
   Patent Practioners.
• Valea var även rankad i "The world Trademark Review 1000 - The world´s Leading Trademark Review"
• Vi är glada över att tre av våra kollegor blev rankade i WTR 1000.
• Vår CEO Andrew Hammond blev rankad av IAM i deras IAM Global Leaders.
• Vi har även en "Rising Star" i David Larsson som blev rankad i "MIP IP Stars - Rising Stars"