2020 i korthet

• Resultatet uppgick till KSEK -1,2.
• Valea gjorde flera strategiska nyrekryteringar av personal i konsultverksamheten.
• Valea rankades ”Tier 1” av tidningen Managing Intellectual Property. Även tre av våra konsulter blev rankade som IP Stars, Andrew Hammond fick iår sällskap av Thomas Ernby och Magnus Johansson.
• Valea rankadessom "Highly Recommended" i den nionde utgåvan av IAM Patent 1000 - The world´s Leading
   Patent Practioners och vi hade tre induviduellt rankade Anette Romare, Marcus Gentzel samt Andrew Hammond. 
• Valea blev i år "Guld"-rankad i "The world Trademark Review 1000 - The world´s Leading Trademark Review"
• Vi är glada över att tre av våra kollegor blev rankade i WTR 1000.
• Vår CEO Andrew Hammond blev rankad av IAM i deras IAM Global Leaders.
• Vi har även en "Rising Star" i David Larsson som blev rankad i "MIP IP Stars - Rising Stars"