Begrepp och definitioner

Vad är design?

Något förenklat betyder design utformningen av gränssnittet mellan en produkts funktioner och användaren. Ännu mer begränsat används begreppet för att beteckna ett föremåls utseende eller den del av processen som innehåller element av konstnärligt skapande eller estetiska överväganden.
Populärt används ordet också för att beteckna produkter, tjänster eller miljöer med tydligt estetiskt uttryck.

Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är ett kännetecken som används för att differentiera produkter eller tjänster från andra, eller för att accentuera en produkt eller tjänst. Det kan illustreras genom ett eller flera ord, eller en grafisk symbol.

Ett varumärke kan bestå av alla symboler som kan återges grafiskt såsom bokstäver, siffror och tal.

Även en produkt eller en förpackning kan fungera som ett varumärke. En fantastisk parfymflaska är ett sådant exempel. Ljud och melodier kan också registreras som varumärken.

Vad är upphovsrätt?

Upphovsrätt kan något förenklat beskrivas som upphovsmannens rätt att själv bestämma över sina egna verk.

De senaste åren har upphovsrätten uppmärksammats och diskuterats allt mer i takt med att piratkopior av musik och film på internet har blivit ett allt större problem.

Vad är marknadsrätt?

Marknadsföringslagen syftar till att främja både konsumentens och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av varor och tjänster.
Marknadsrätten regleras primärt av marknadsföringslagen, men det finns en rad andra lagar, direktiv och bestämmelser som direkt reglerar hur aktörer på marknaden får och inte får agera.

Vad är ett domännamn?

Ett domännamn är ett värdnamn som gör det möjligt för ord eller namn att fungera som internetadress istället för ett IP-nummer. Vi kan exempelvis hittas på nätet under www.valea.se, istället för på 217.114.80.106.

Den del av domännamnet som återfinns mellan punkterna kallas en label enligt det internationella domännamnssystemet. En giltig label måste följa vissa regler. Den måste bland annat bestå av 1-63 karaktärer och börja och sluta med en bokstav eller en siffra.

I övrigt kan en label bestå av bokstäverna A-Z (vissa domäner accepterar ytterligare bokstäver, som å, ä, och ö), siffror och bindestreck.

Vad är ett patent?

Ett patent är en exklusiv rättighet som kan beviljas för en uppfinning som är ny och som dessutom inte är uppenbar. Ett patent är tidsbegränsat, ofta är ett patents maximala skyddstid 20 år från det att patentansökan lämnats in, och ett patent är också begränsat geografiskt, ofta till ett eller flera länder.

I många delar av världen, exempelvis i Europa, beviljas patent enbart för uppfinningar som har en teknisk karaktär. Vissa länder, exempelvis USA, har dock en mer generös syn på vad som ryms inom det patenterbara området.

Vad som faktiskt skyddas av ett patent framgår av patentkraven och ett patentkrav avser vanligtvis en produkt, en metod eller en användning.