Decenniers erfarenhet av immaterialrätt

I kraft av våra medarbetares erfarenhet och specialistkunskaper samt Valeas position på marknaden, kan vi erbjuda våra kunder en heltäckande service inom det immaterialrättsliga området. Bland våra medarbetare finna det europeiska patent-, design och varumärkesombud samt jurister med spetskompetens inom hela det immaterialrättsliga området. De har en gedigen erfarenhet och expertkunskaper inom samtliga teknikområden och tillhörande juridiska frågeställningar.

Valeas kunnande kombineras med en självklar affärsmässig förståelse för det kommersiella värdet som immateriella tillgångar utgör för våra kunder och uppdragsgivare.

För att bli framgångsrik över tid har Valea alltid satt kundrelationen i centrum och vi gör vårt yttersta för att skapa nära och långsiktiga samarbeten. Detta förhållningssätt genomsyrar alla kontakter medarbetare har med sina kunder oavsett bransch och uppdragens storlek.

På Valea har vi förmånen att arbeta med ett stort antal av de mest framgångsrika svenska exportföretagen. Dessa bolag har en betydande del av sin verksamhet utanför Sveriges gränser och för Valea har det inneburit att vi får allt fler internationella uppdrag. Valeas internationella inriktning har gjort det möjligt under senare år att expandera verksamheten när den svenska IP-branschen i skuggan av finanskrisen har krympt. Vi har kunnat fortsätta rekrytera kompetent och erfaren personal. Det är Valeas sätt att investera i framtiden.

Läs mer om vad vi kan hjälpa just dig med under Tjänster.