Frukostseminarie Göteborg - How to prepare your business for IP issues in the U.S. market

09 oktober 2019

Valea har vi genom åren byggt upp ett internationellt nätverk av välrenommerade specialister som vi tryggt kan anlita när det gäller våra kunders internationella uppdrag. En av dessa specialister är det amerikanska IP-företaget Ballard Spahr LLP. Onsdagen den 9 oktober har vi har nöjet att välkomna ett av deras patentombud, Jonas Järvholm, som vår gäst och föreläsare. Jonas Järvholm har en doktorsexamen i organisk kemi och arbetar inom Ballard Spahrs team för kemi och läkemedel och samt i deras mekanikteam. Förutom patentfrågor hanterar Jonas även designärenden.

Detta seminarium kommer att belysa IP-frågor man bör ta ställning till både före och efter inträde på den amerikanska marknaden. Vi kommer att diskutera juridiska verktyg relaterade till både riskhantering och upprätthållande av rättigheter. Seminariet kommer att hållas på engelska.

Frukost serveras från 07.30 och vi ser fram emot att välkomna dig till vårt kontor på Lilla Bommen 3A.

Låter ovan intressant? Anmäl dig till info [at] valea [dot] eu och ange antal + kontaktuppgifter.
Frukostseminariet är avgiftsfritt men vi har begränsat antal platser så för att vara säker på plats anmäl er så snart som möjligt.