VD-ord

Valeas vision är att  uppfattas som ett av Europas ledande immaterialrättsliga konsultföretag och vara det naturliga valet för uppdragsgivare som proaktivt verkar för att optimera avkastningen på sina immateriella tillgångar.

För att stärka vår position på marknaden och göra oss mer tilltalande och selekterbara för nya talanger och kunder har vi i år arbetat mycket internt med Valeas kärnvärden. Inte så förvånanande så har "engagemang" varit ett nyckelord och en ledstjärna för oss alla på Valea.

/ Andrew Hammond