Immaterialrätt - Värdeskapande tjänster

Valea arbetar med att etablera, försvara och kommersialisera immateriella rättigheter som patent, varumärken, design och domännamn. Vi hanterar även övriga juridiska aspekter som rör immateriella tillgångar, t ex. rådgivning inom upphovsrätt, marknadsrätt, IT-rätt. Genom ett långvarigt och nära samarbete med flera av Skandinaviens och Europas mest framgångsrika och innovativa företag utvecklas tjänsteutbudet kontinuerligt för att tillgodose marknadens behov.

Valeas tjänster omfattar hela kedjan från idé till kommersialisering. Vi fokuserar på att vara ett affärsmässigt inriktat stöd med ledande kompetens och förståelse för regelverkets funktioner i ett kommersiellt sammanhang. Kunskap om teknik och juridik är ett redskap för att skapa framgång för våra kunder.

Etablera

Etablering av immaterialrättsliga tillgångar är en process i flera steg från idé till kommersialisering. Vi erbjuder tjänster som täcker hela processen vilket inkluderar att ta fram strategier för immaterialrätt, erhålla patent, skydda varumärken och produkters form och utseende samt hantera domännamn.

Hand i hand med detta hjälper vi också våra kunder med att utvärdera, utforma, förhandla och ingå samarbeten och avtal.

Försvara

Teknikutveckling, formgivning och identitet representerar stora värden och måste skyddas mot idéstöld, kopiering eller förfalskningar. Valeas konsulter stöttar med bevakning, rådgivning, och rättsliga åtgärder när så krävs. Vi företräder våra kunder inför administrativa och allmänna domstolar, patentmyndigheter samt inför det europeiska patentverket och den europeiska varumärkesbyrån.

Kommersialisera

Immateriella tillgångar skapar värde först när de kommersialiseras och därför behöver hanteringen av tillgångarna utformas och anpassas efter kundens affärsmål. Vi upprättar och förhandlar avtal med affärsnytta och riskeliminering i fokus och vi kartlägger immateriella rättigheter för att ge underlag för värdering och riskbedömning.