Intervju med Joanna Applequist

Vad gjorde du innan du började hos oss?

Jag arbetade som patentkonsult inom life science-området på patentbyrån Groth&Co. Dessförinnan arbetade jag på AWA där jag började min karriär inom immaterialrätt år 2011.

Vad visste du om Valea innan du började hos oss?

Jag hade hört mycket gott om konsulterna på Valea liksom om företaget Valea. Jag kände till att Valea är en stor och väletablerad full-service byrå.

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

Jag kommer att arbeta som patentkonsult i LifeTech och Chemistry-gruppen och kommer bl.a. att skriva och handlägga patentansökningar, göra bedömningar och analyser inom patentområdet och ge våra kunder strategisk immaterialrättslig rådgivning.

Vilken är din drivkraft i arbetet?

Att hjälpa våra kunderföretag att nå sina affärsmål genom att förvalta deras immateriella rättigheter och ge strategisk rådgivning. Jag tycker också om mitt arbete och har verkligen roligt på jobbet.

Varför beslöt du dig för att börja arbeta på Valea?

Jag vill utvecklas i min yrkesroll och vara en del av att starkt och kompetent team med många kunniga och erfarna medarbetare och jag delar Valeas ambition att alltid jobba som ett team.