Äntligen måndag

Varje år rekryterar Valea nya medarbetare och bolaget har en tydlig ambition att fortsätta växa även när marknaden eller den egna branschen upplever en svacka. Stor frihet under ansvar är ett motto som Valea delar med flera av dagens framgångsrika konsultföretag oavsett bransch. Det som är utmärkande för Valea är hur medarbetarna använder sina kunskaper och erfarenheter för att utveckla kundernas affär. Att vara engagerad, proaktiv och se möjligheter där andra aktörer ser svårigheter eller intar en passiv hållning är Valeas signum.

Karriär inom Valea

Själva utformningen av arbetsgrupperna är ofta helt avgörande för att kunna leverera och helst överträffa kundernas förväntningar. Ständigt ändrade förutsättningar och tuffa krav från uppdragsgivare kan ibland vara obekvämt men är för det mesta både stimulerande och oerhört givande för alla inblandade parter. På Valea prioriterar vi att rekrytera erfarna medarbetare. Erfarenhet är ofta helt avgörande för att på ett trovärdigt sätt kunna utveckla kundrelationer och se nya affärsmöjligheter.

En förutsättning för att få en lyckad karriär inom Valea är att våga ta egna initiativ samt visa stort engagemang för våra befintliga och potentiella kunder och Valeas utveckling.  Vi ställer stora krav på våra medarbetare men tycker också att det är självklart att du som anställd har höga förväntningar på Valea som arbetsgivare. Alla medarbetare ska ha möjlighet att bredda sin kompetens, fördjupa sina kunskaper och utvecklas i vår verksamhet.

Mentorskap och vidareutbildning

Vi arbetar kontinuerligt med mentorskap och vidareutbildning för att på ett effektivt sätt garantera överföring av kunskap och erfarenhet. Det skapar också möjligheter till att öka antalet kontaktytor både internt och externt på ett naturligt sätt.

Helt i linje med vår affärsidé och vision har Valea ett internationellt perspektiv på både utbildning och hur vi skapar nya kontakter. Alla patentkonsulter har ett omfattande utbildningsprogram inför deras EQE-studier. Utbildningen inkluderar en erfaren handledare, fria studiedagar, litteratur samt utbildning i Genevé eller Strasbourg. Våra jurister vidareutbildas kontinuerligt efter behov via nationella och internationella utbildningar och konferenser.

Mot bakgrund av ökningen i internationella uppdrag har flera av företagets medarbetare gått med i organisationer som är inriktade på immaterialrättsliga frågor med ett gränsöverskridande perspektiv. Detta engagemang skapar också förutsättningar för utbyte av erfarenheter och möjlighet att lära känna kollegor från andra länder.

Glädje på jobbet

På Valea har vi höga förväntningar på samtliga medarbetare. Den inställningen hindrar inte att vi förstår vikten av att alla inom bolaget ska hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Det skall vara roligt att gå till arbetet och drivkraften skall ligga i tillfredsställelsen att göra ett bra jobb, få nöjda kunder och ha möjlighet till personlig utveckling.