Mentorskap garanterar kontinuerlig kompetensutveckling

Mentorskap

Samtliga medarbetare på Valea har en eller flera handledare att vända sig till. Vi har alltid sett handledning och mentorskap som ett självklart verktyg för att utveckla varje enskild individ. Det är för företaget ett effektivt sätt att garantera erfarenhet- och kunskapsöverföring.

Syftet med den tydliga satsningen på mentorskap och handledning, är att öka kontaktytorna både internt och externt. Därigenom kan vi öka kunskapen och förståelsen i företaget och samtidigt stärka medarbetarna i sin yrkesroll.

Utbildning

Kontinuerlig kompetensutveckling är en förutsättning för att Valeas mål och visioner ska kunna infrias. Vi är övertygade om nyttan av att ge alla medarbetare möjlighet att fördjupa sina kunskaper och i en förlängning utveckla sin spetskompetens.

Förutom mentorskap och handledning, har vi ett internt kunskapsutbyte i det dagliga arbetet. Valea arrangerar regelbundet interna konferenser där vi delar med oss av och diskuterar både interna och externa branschnyheter. Vi ser även till att regelbundet delta i externa utbildningar och konferenser.

EQE-Examen

Patentkonsulter måste vara auktoriserade (European Patent Attorney) för att få företräda klienter och kunder inför Europeiska patentverket i München. De patentkonsulter som inte har en EQE-examen kan med några års erfarenhet delta i Valeas utbildning som ska resultera i tentamen och en EQE-examen.

Vi erbjuder alla våra patentkonsulter ett omfattande utbildningsprogram inför deras EQE-studier som inkluderar en erfaren handledare, fria studiedagar, litteratur samt extern utbildning i Genève eller Strasbourg. Efter studietiden och examen väntar regelbundna uppföljningar för att säkerställa ett optimalt utfall för medarbetaren och Valea.

Internationella samarbeten

Valea har utvecklats till ett konsultföretag med stort internationellt fokus. I takt med allt fler internationella uppdrag har flera av företagets medarbetare gått med i organisationer som är inriktade på utvecklingen av immaterialrättsliga frågor med ett gränsöverskridande perspektiv. Detta engagemang skapar också förutsättningar att utbyta erfarenheter och lära känna kollegor från andra länder.