Gränges

Gränges är en av de största tillverkarna av valsade produkter för värmeväxlare och utvalda nischapplikationer. Gränges är också en av de få riktigt stora globala aktörerna inom valsade aluminiumprodukter med produktion, försäljning och kunddriven produktutveckling på tre stora kontinenter. Valea och Gränges arbetar tillsammans med målet att utveckla och stärka Gränges IP-portfölj. Du kan läsa mer om vårt arbete tillsammans med Gränges i artikeln från vår årsredovisning (länk till höger). Du hittar mer information om Gränges på deras hemsida: https://www.granges.com/sv/