Impact Coatings

Grundat: Företaget grundades 1997 som ett spin-off företag från Linköpings universitet. Efter en utvecklingsperiod expanderar företaget nu globalt. Impact Coatings aktie kan handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan 2004.

Produkter: Idag fokuseras på fem huvudapplikationer, nämligen vätebränsleceller, plastmetallisering, reflektorer, dekorativa produkter och elektriska kontakter.

Marknad: Impact Coatings kunder återfinns i alla sektorer där produkters ytegenskaper spelar en viktig roll, inklusive grön energi, fordon, telekom och konsumentvaror.