Peptonic Medical AB

Professor Kerstin Uvnäs Moberg ligger bakom denna spännande upptäckt. Hon är också delägare och aktiv i PepTonic. Under mer än 30 år, har Kerstin utfört forskning om oxytoxin och endogena hormon som har använts för olika medicinska ändamål sedan 1960-talet.