Statoil ASA

Statoil ASA har valt Valea för att tillhandahålla globala varumärkes- och domännamnsregistreringstjänster. "Uppgiften är verkligen en utmaning eftersom våra tjänster måste täcka många länder i olika världsdelar,"säger Jesper Sellin, jurist och konsult på Valea. "Det har också bidragit till Valeas etablering på den norska marknaden."

Norska olje -och gaskoncernen Statoil har ett varumärke som syns i stora delar av världen, särskilt där det är möjligt att producera energi. Koncernen kvalificerar sig som ett av de 50 största globala företagen och är det allra största nordiska företaget. Omsättningen för 2012 översteg 700 miljarder NOK. Statoil är ett internationellt energibolag med verksamhet i 35 länder. Med sina över 40 års erfarenhet från olje-och gasproduktion på den norska kontinentalsockeln har företaget åtagit sig att tillgodose världens energibehov på ett ansvarsfullt sätt, vilket sker med hjälp av teknologi och innovativa affärslösningar.