Swedish Match AB

Grundat: Swedish Matchs tobaksverksamhet härrör från 1915 (AB Svenska Tobaksmonopolet). Företagsgruppens verksamhet vad gäller tändare och tändstickor grundlades 1917 (Svenska Tändsticks AB). Bolagen fusionerade 1992 och gick upp i Procordias företagsgrupp, 1994 förenades de båda bolag under namnet Swedish Match.

Produkter: Snus, moist snuff, tuggtobak, tändstickor, tändare och  tillhörande produkter.

Marknad: Tillverkning sker i sex länder med huvudsaklig försäljning koncentrerad till de skandinaviska länderna och USA.

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer högkvalitativa produkter under marknadsledande märken inom produktsegmenten snus, moist snuff, övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) och tändprodukter (tändstickor, tändare och tillhörande produkter). Mer än en tredjedel av bolagets totala försäljning och över hälften av rörelseresultatet genereras av produktsegmentet snus och moist snuff.

Tobaksverksamheten på Swedish Match började med AB Svenska Tobaksmonopolet, då i form av ett monopol som skapades 1915. Företagsgruppen har också en lång historik i USA och Europa. Swedish Match innehar en marknadsledande position på den skandinaviska snus marknaden. I USA innehar Swedish Match en stark position som det tredje största snus och moist snuff företaget.