Övriga uppdrag

Utöver våra ordinarie kundcase så utför vi även andra uppdrag, dels för kunder men även för kollegor och studenter. Här finner du några sådana exempel.
 

Valea har återigen bidragit med värdefull kunskap till innovationsstudenter vid Högskolan i Halmstad

Under flera år har Valea gett föreläsningar i immateriella rättigheter till framtida ingenjörer i samarbete med Högskolan i Halmstad. Höstens kurs var framgångsrik som tidigare år, eleverna visar stort intresse för ämnet som resulterade i ett meningsfullt och inspirerande utbyte. Några av våra konsulter föreläste om ämnen som patenträtt, varumärken, design och upphovsrätter, och IP-frågor som rör programvaror och affärsmetoder. Valea bidrag har visat sig viktigt och meningsfullt för att öka medvetenheten och kunskapen för studenterna, som i sin framtida yrkesroll som innovativa ingenjörer, nästan omedelbart kommer att komma i kontakt olika aspekter av IP-området.

Senior Parter föreläsare på konferensen "PCT vid EPO"

1-2 oktober 2014 organiserade EPO för andra gången konferensen "PCT vid EPO" . Den första hölls i juni förra året i München. PCT vid EPO 2014 ägde rum i Haag. Syftet med denna konferens var att uppdatera erfarna patentombud i PCT förfaranden vid EPO. En av våra Senior Partners deltog som talare för Session 6 dag 2 då hon föreläste på temat "Unity of Invention" tillsammans med Peter Watchhorn från the International PCT Affairs team in Directorate General 5 (Directorate 5.2.2 under Eugen Stohr) at the EPO.
 

.brand workshop

Den 7 november står Valea, för andra året i rad, värd för en workshop i Stockholm med de nordiska innehavarna av nya toppdomäner (.brand). Workshopen arrangeras tillsammans med CSC Digital Brand Services. Syftet med workshopen är att diskutera hur varumärkesinnehavarna kan använda sin egna toppdomän och hur största möjliga värde kan skapas genom innehavet.