AB VOLVO

Koncernen har 90 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljningsaktiviteter i 180 länder.

På Volvo bedömer man att behovet av juridisk kompetens inom immaterialrätt kommer fortsätta att öka i framtiden. Immaterialrättsliga frågor måste integreras i verksamheten för att skapa värde.