AboBelo AS

Under många år har Ståle Petter Lyngstadaas forskat kring hur ytor från olika material på bästa sätt kan samverka och accepteras av levande vävnader.

I egenskap av entusiastisk flugfiskare har professor Lyngstadaas lyckats överföra sina kunskaper i molekylär biologi och nanoteknologi till sitt stora fritidsintresse och samtidigt lagt grunden till bolaget AboBelo.