Atlas Copco AB

Atlas Copco hör till klenoderna i svensk tillverkningsindustri och koncernen har under alla är byggt upp verksamheten med hjälp av innovationskraft, dedikerade uppfinnare och ingenjörskonst. Det har resulterat i närmare 2700 patent som skall bevakass och även utnyttjas kommersiellt.