Electrolux

Med ursprunget och huvudkontoret förlagt till Stockholm får Electrolux anses vara ett genuint svenskt företag, även om koncernen har försäljning via dotterbolag och representanter i 150 länder världen över.

Det är också i Stockholm Electrolux egen IP-organisation har flest medarbetare. Sammanlagt 17 personer arbetar med immaterialrätt varav sju är specialiserade på patentfrågor, fem på varumärkesfrågor och 5 på legala IP-frågor.