Essity

Essity (fd SCA) har ett stort fokus på immaterialrätt och representerar en patentintensiv bransch. Det huvudsakliga syftet är att hindra konkurrenter från att använda Essitys design och tekniska lösningar.

På Essitys patentavdelning arbetar idag ca 30 personer på huvudkontoret i Göteborg och i Mannheim, Tyskland. Patentavdelningens målsättning är att ge support i världsklass till SCAs affärsledning. Då man har en hög kravnivå inom företaget återspeglas detta tydligt i valet av de konsultfirmor som Essity samarbetar med.