Thule Group

Thule Group har omkring 3 100 anställda vid mer än 50 produktions- och försäljningsanläggningar i Nordamerika, Europa och Asien.

Lars Wallentin, Thule Groups patentchef, har styrt företagets hantering av sina immateriella tillgångar utifrån en alltmer strategisk inriktning sedan han tillträdde posten 2008. Idag finns omkring 700 patent, lika många varumärken och flera hundra designskydd och domännamn registrerade.