Ludvig Svensson

Ludvig Svensson i Kinna är ett genuint familjeföretag som med hjälp av verkningsfulla patent blivit världsledande för utveckling och tillverkning av klimatstyrda växthusvävar. Av produktionen går hela 99 procent på export till flera kontinenter runt om i världen.

För vanliga konsumenter förknippas Ludvig Svensson i första hand med gardiner och andra textilier. Dessa produkter är också företagets ursprung men den riktigt expansiva delen utgörs av klimatstyrda växthusvävar.

När det gäller synen på värdet av patent så har bolaget och Hans Andersson en tydlig strategi. Ludvig Svensson är inte bara noga med att följa upp de egna patenten. Det finns även en rutin att studera andra bolags patentansökningar.

Det är en viktig del av utvecklingsarbetet att hålla sig uppdaterad på patentsidan och ett arbetssätt som sparar både tid och pengar, avslutar Hans Andersson.