Vårt erbjudande – ert redskap för framgång

Det räcker inte längre med att vara bra, man måste vara bäst. Skickligt hanterat är de immateriella rättigheterna ett fantastiskt konkurrensmedel och en strategisk affärstillgång. Vi fokuserar på att vara en affärsmässig partner med spetskompetens inom teknik och juridik kombinerat med förståelse för regelverkens funktion i ett kommersiellt sammanhang. Vi ser tekniken och juridiken som redskap för att skapa framgång för våra kunder.

För Valea handlar det inte enbart om teknik eller juridik när vi tillsammans med våra kunder utarbetar strategier för immateriella rättigheter. Att förstå de kommersiella förutsättningarna och vad som kännetecknar en bra affär är lika viktigt. Teknisk expertis och ett juridiskt helhetsperspektiv kombinerat med affärskunskap är nödvändiga element i varje framgångsrik immaterialrättsstrategi.

Valeas tjänster omfattar hela kedjan från idé till kommersialisering.

Valea arbetar främst med att etablera, försvara och kommersialisera immateriella rättigheter som patent, varumärken, design och domännamn. Vi hanterar även övriga juridiska aspekter som rör immateriella tillgångar, t.ex. rådgivning inom upphovsrätt, marknadsrätt och IT-rätt.

Genom ett långvarigt och nära samarbete med flera av Skandinaviens och Europas mest framgångsrika och innovativa företag utvecklas tjänsteutbudet ständigt för att tillgodose kundernas behov. Vi strävar efter högsta möjliga kvalitet i allt vi gör och efter att ständigt förnyas och driva utvecklingen framåt.

Här kan ni läsa om hur vi kunnat bistå några av våra kunder.