Vi gillar krävande kunder

Sedan Valea grundades har bolaget medvetet strävat att få arbeta med de mest krävande kunderna för att ständigt utveckla det egna kunnandet och attrahera branschens bästa medarbetare.

Valeas kunder representerar ett brett spektrum av uppdragsgivare, från stora globala koncerner och medelstora IP-intensiva företag till enskilda uppfinnare och småföretagare inom en mängd teknikområden. En gemensam nämnare för alla våra kunder är insikten om att immateriella tillgångar representerar mycket stora värden. Om dessa tillgångar hanteras på ett insikts- och ansvarsfullt sätt skapar det goda möjligheter till bra avkastning och utökade marknadsandelar.

Läs gärna mer om några av våra kunder under Kundreferenser.