Isabel Cantallops Fiol

Partner
U.S. Patent Agent
European Patent Attorney

Isabel är specialiserad på patentering inom områdena mjukvara, affärsmetoder, telekom, life science och medicintekniska produkter. Isabel började inom IP branschen 2002, först som teknisk konsult och senare som US patentombud på Clifford Chance US LLP (New York, USA). Under hennes tid i USA arbetade Isabel med rådgivning i patentstrategifrågor och alla slags patentfrågor, innefattande förundersökningar, utarbetande och handläggning av patentansökningar, licensiering, intrångs- och giltighetsfrågor. Hon arbetar även med affärsrelaterade IP-frågor som due dilligens och affärsplaner. Innan hon började på Valea AB i juni 2012, arbetade Isabel också som amerikanskt patentombud på Baker & Hostetler LLP (New York, US). Isabel har en Master of Science i neurobiologi och fysiologi och en doktorsexamen i neurovetenskap, båda från Northwestern University (Illinois, USA). Hon har också fem års postdoktoral erfarenhet av forskning i neurovetenskap (bioteknik) vid Cold Spring Harbor Laboratory (New York, US). Isabel har publicerat många vetenskapliga artiklar och har bidragit som domare till flera vetenskapliga tidskrifter.


Isabel gillar att tillbringa sin lediga tid med sin familj, i synnerhet på sin hemö Mallorca. Hon gillar också balett, musik, film, litteratur och konst i allmänhet.

Språk: 
Catalan
English
French
Spanish
Swedish
Telefon: 
+46 8 545 49 318
+46 733 811 587
E-post: 
isabel [dot] cantallopsfiol [at] valea [dot] eu