Alfred Nobels Testamente

Vetenskapsmannen som ville hylla goda gärningar för mänskligheten och tekniska innovationer.
Enligt Alfred Nobels testamente skulle priset delas ut till de som " som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta".´

Alfred Nobel var en uppfinnare och kemist som levde mellan 1833 och 1896. Han växte upp i Sankt Petersburg men hans far hade en fabrik i Stockholm och det var där som Alfred Nobel utvecklade en metod att göra nitroglycerin hanterbart genom att blanda det med svartkrut och tända blandningen med stubintråd. Detta var Alfred Nobels första patent och han kom innan sin död 1896 att inneha 355 patent i olika länder.

Alfred Nobel byggde upp ett världsomspännande imperium med fabriker i ett stort antal länder. Han var även bosatt i flera av dessa länder. Han hade bostäder i tex Paris, San Remo samt vid Björkborns herrgård vid Bofors Kanonverkstad som han också förvärvade strax innan sin död. Av hans stora förmögenhet testamenterades största delen till prisbelöningar inom vetenskap, litteratur och fredarbete.

Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, det s.k. ekonomipriset, instiftades 1968 i samband med Riksbankens 300-årsjubileum. Det utdelas sedan 1969 av Kungliga Vetenskapsakademien, och Riksbanken skjuter till den prissumma som ges till nobelpristagarna.

Nobelprisen delades för första gången ut 1901, och prissumman var då 150 800 kr. I dag är prissumman 10 miljoner kronor per kategori. Prisutdelningen sker i Stockholm och Oslo (fredspriset) på Alfred Nobels dödsdag, idag den 10 december.

Årets pristagare är:

The Nobel Prize in Physics
Andre Geim, Konstantin Novoselov

The Nobel Prize in Chemistry
Richard F. Heck, Ei-ichi Negishi, Akira Suzuki

The Nobel Prize in Physiology or Medicine
Robert G. Edwards

The Nobel Prize in Literature
Mario Vargas Llosa

The Nobel Peace Prize
Liu Xiaobo

The Prize in Economic Sciences
Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen, Christopher A. Pissarides

Hela Alfred Nobels testamente kan ni läsa här: www.Nobelprize.org