Bilski v. Kappos – beslut från USAs Supreme Court

Efter en lång väntan kom till slut den 28 juni 2010 beslutet från USAs Supreme Court i det sk Bilski v. Kappos ärendet

I och med detta beslut hoppades man i patentkretsar att riktlinjerna till vad som anses vara en patenterbar process skulle bli klara och tydliga. Så blev dock inte fallet utan patenterbarhetstestet enligt 35 U.S.C. §101 är minst lika tvetydigt som tidigare.

I beslutet från Supreme Court bekräftas beslutet från Federal Circuit att Bilski-ansökan inte var patenterbar men samtidigt förkastas det sk. "machine or transformation"-testet som Federal Circuit utformat samt använt sig av vid sitt beslut. Istället säger Supreme Court att "machine or transformation"-testet inte är något definitivt test utan endast ett av flera användbara test.

Efter beslutet i Supreme Court har det amerikanska patentverket (USPTO) skickat ut ett memo till sina granskare i syfte att ge vägledning till bedömningsprocessen enligt 35 U.S.C. §101. I memot så påpekas bland annat att uppfyllandet av "machine or transformation"-testet inte är ett krav för patenterbarhet enligt 35 U.S.C. §101 men att om testet ej är uppfyllt så skulle det ändå vara ett tecken på kravet syftar till att beskriva en abstrakt idé. Det återstår nu att se om och hur granskarna kommer att följa dessa riktlinjer.

Sammanfattningsvis kan sägas att en mjukvaru- eller affärsmetodsansökan fortfarande är patenterbar och även om det inte är nödvändigt så verkar det ändå kunna underlätta ansökans beviljande om den uppfyller "machine or transformation"-testet.

// Läs hela artikeln (endast på engelska)

Författare: Sara Rodriguez, US Patent Attorney, Juris Doctor