EPO implementerar G2/08 – slutet för ”Swiss type claims”

I beslutet G2/08 från februari i år, så bestämde stora besvärskammaren vid EPO att i enlighet med revisionen av EPC, så ska formatet ändras för hur patentkrav till andra medicinska indikationen skrivs.

Tidigare, så formulerades patentkrav till andra medicinska indikationen som "ett nytt sätt att tillverka" en sådan redan känd medicinsk substans för ett nytt och uppfinningsrikt ändamål (så kallade "Swiss type claims"), vilket var ett godtagbart format i enlighet med G5/83. Detta var en kompromiss för att undvika ett icke godtagbart patentkravformat vilket skulle kunna tolkas som att vara riktat mot en medicinsk behandlingsmetod, vilket inte är patenterbart i Europa.

Emellertid, med EPC2000 så introducerades möjligheten att istället utforma patentkrav på andra medicinska indikationen i formen av "ändamålsbegränsat produktkrav" till nya och uppfinningsrika terapeutiska indikationer. Så istället för att patentkraven var riktade mot tillverkningsaspekten, så kan de nu istället utformas som "substans x för användning i behandling y". Det kvarstår att se om nationella domstolar kommer att tolka den nya formuleringen av skyddsomfånget på ett annat sätt än när "Swiss type"-formatet användes, trots att EPO har indikerat att det skall ge samma skydd.

Förra veckan publicerade EPO en notis angående det nya patentkravformatet klargörande att tre månader efter publiceringen av beslut G2/08 i Official Journal (Oktobernumret, 28.10.2010), så får sökanden som lämnar in nya ansökningar inte utforma sina patentkrav i Swiss type-format. Följaktligen kommer detta nya krav att träda i kraft 28.1.2011.

Det skall noteras att det relevanta datumet kommer att vara det tidigaste prioritetsdatumet eller inlämningsdatumet för ansökan i fråga. Följaktligen så är det tydligt att pågående ansökningar inte kommer att påverkas av denna bestämmelse. Om ansökningar som lämnas in efter detta datum fortfarande innehåller patentkrav i fel format så kommer sökanden att bjudas in att korrigera denna defekt. Dock, för att undvika frågor angående potentiellt avsaknande av stöd i ansökan för att utföra en sådan korrektion, så är det föredraget att redan vid inlämning utforma patentkraven enligt den nya formen. Vidare så skall sökanden vara medveten om att de flesta andra länder utanför Europa fortfarande använder Swiss type-formatet, följaktligen så är det nödvändigt att även bibehålla denna kravlydelse till exempel om ansökan inledningsvis går via PCT-systemet och sedan vidare nationellt/regionalt.

// Camilla Lidén