Håkan Lans i tvistemål

Svea Hovrätt avgjorde i dom T 6639-09 tvistemålet mellan Håkan Lans och Gateway, den amerikanska datortillverkaren som numera ägs av taiwanesiska Acer, till Håkan Lans fördel.
Därmed ändrades domen i Nacka tingsrätt från 2009-07-10 i mål T 3839-07, där Håkan Lans dömdes att betala 11 miljoner kronor i rättegångskostnader för Gateways rättegångskostnader i en amerikansk rättegång som Håkan Lans förlorade i en distriktsdomstol i Washington som för fem år sedan.

Den underliggande tvisten i amerikanska domstolar handlar om Håkan Lans patent för färggrafik till datorer, beviljat av USPTO 1981.

I tvisten med Gateway i USA förlorade han i distriktsdomstolen i Washington 2005 och dömdes att betala Gateways rättegångskostnader. Gateway/ Acer gick sedan till Nacka tingsrätt för att få en svensk dom på att få sina amerikanska rättegångskostnader ersatta.

Svea Hovrätt konstaterar att det saknas lagstöd för erkännande av de amerikanska avgörandena angående ersättning för rättegångskostnader.

Gateway/Acer kan senast 2010-12-03 begära prövningstillstånd för att överklaga Svea Hovrätts dom till Högsta Domstolen.

Du kan läsa mer om domen här:

http://www.nyteknik.se/

// Pär Heimdal