I dag välkomnar vi Josefina Landi

Josefina anställd som ekonomiassistent på vårt Göteborgskontor.

Josefina kommer närmast från Xdin.