Icke-tradionella varumärken vinner terräng

Whiskas lila färg registrerad i Australien.

Under sommaren har Whiskas beviljats varumärkesregistrering i Australien för sin lila färg för kattmat. Ansökan lämnades in redan 2002 och har vandrat i instanserna och godkändes slutligen i Federal Court of Australia.Domstolen konstaterade att Whiskas genom marknadsundersökningar förmått visa att den lila färgen, som använts konsekvent som dominerande färg på samtliga av Whiskas produkter, uppfattas som ett varumärke för Whiskas kattmatsprodukter.

I sammanhanget kan noteras att BP tidigare misslyckats i sina försök att få sin gröna färg registrad för bensinstationer i Australien.

I Sverige är som bekant den lila färgen varumärkesskyddad för Löfbergs Lila, låt vara i en något mörkare nyans.

För ett färgvarumärke är det givetvis extra viktigt att själva registreringen rätt återger den färg som varumärket avser.

I slutet av september kommer frågan om bättre harmonisering av reglerna förhur de icke-tradionella varumärkena – 3D-former, hologram, ljud m fl – ska återges i ansökningarna diskuteras inom Wipo mellan de de stater som är anslutna till Singaporeöverenskommelsen. När det gäller färgvarumärken som sådana föreslås att ansökan ska innehålla gängse namn på aktuell färg, en beskrivning av hur färgen är applicerad på varorna/tjänsterna samt en uppgift om vald färgkod enligt vedertagen praxis.

För övriga icke-tradionella varumärken föreslås liknande klarlägganden, allt i syfte att få till stånd en ökad harmonisering mellan staterna.

Förutsatt att de föreslagna ändringarna genomförs slipper vi förhoppningsvis tidigare problem med registreringar där återgivningen av färgerna inte står i överensstämmelse med vad som avses i ansökan.

// Björn Pettersson, Hanna Bruck