Idag välkomnar vi Ellen Setréus och Christina Corbell

Ellen Setréus är Europeiskt Patentombud och har en civilingengörsexamen i Kemiteknik. Hon kommer tillhöra vårt Life Science team. Ellen kommer närmast från Astra Zeneca.

Christina Corbell är anställd som patentassistent och har lång erfarenhet inom IP-området. Hon kommer närmast från Astra Zeneca.