Life Science-möte i Lund

Fredagen den 8 oktober diskuterades det framtida strategier kring Life Science i Lunds Stadshall som en konsekvens av AstraZenecas beslut om att avveckla verksamheten i Lund.

Mötet var välbesökt och ca 350 personer diskuterade och lyssnade på Allan Larssons presentation av framtida planer för Lund efter AstraZenecas flytt, framtida strategier, karriärutveckling och möjligheter för de närmare 900 personer som AstraZenecas avveckling berör i Lund.

Ett nybildat Skånskt forsknings och innovationsråd (FIRS) med Allan Larsson som samordnare arbetar idag med hur resurserna från AstraZeneca kan utnyttjas. I rådet finns Region Skåne, Lunds Universitet och Lunds kommun. FIRS håller på att förhandla med AstraZeneca om att ta över fastigheterna och även, till viss del, personal. Om så sker bildar man en "Ideon Life Science Village" i AstraZenecas lokaler som ska rymma ett centrum för cancerforskning, en företagsinkubator med ett innovationscenter där små företag kan få ett samlat innovationsstöd, företagspark och finansieringsstöd genom en riskkapitalfond.

Det ryktas dock om, vilket också ett par föredragshållare bekräftade, att andra stora aktörer (e.g. läkemedelsbolag) också tittar på lokalerna. I Lund med omgivning ser vi med spänning fram emot ett beslut om framtida aktiviteter i AstaZenecas lokaler. Katrin Lindberg Dahlin samt Katarina Dahlenborg deltog i mötet.