MVA (Medicon Valley Alliance) årsmöte i Köpenhamn

Den 28:e oktober 2010, anordnade MVA ett möte i Köpenhamn med temat "Asia Ahead" inriktat på utvecklingen inom Life Science och affärsutveckling inom detta område.

Mötet fokuserade huvudsakligen på läkemedelsindustri, såsom läkemedelsutveckling och kliniska prövningar. Danska och svenska presentatörer baserade i Indien, Kina, Japan och Sydkorea förmedlade mycket intressanta presentationer av deras insyn och erfarenhet av kulturen, utmaningar och utvecklingen inom detta område.

Omkring 150 personer deltog på mötet, där deltagarna huvudsakligen var från läkemedelsindustrin, men även legala representanter och andra aktiva inom affärsutveckling inom Life Science var närvarande.

Valea AB var representerade och fann mötet och presentationerna mycket intressanta. "Take home message" var att vi kommer att se mycket av asiatisk bioteknik- och läkemedelsindustri i framtiden, och vi ser vikten av att vara uppdaterade om vad som händer inom detta område.

// Camilla Lidén