Patentombudslagen träder i kraft 1 september 2010

Riksdagen godkände den 23 juni regeringens förslag till lag om auktorisation av patentombud (proposition 2009/10:202).

Detta innebär att från den 1 september 2010 kan de patentombud som uppfyller de kvalitetsvillkor definierade i den nya lagen bli auktoriserade efter ansökan av en nyinrättad myndighet; Patentombudsnämnden. Auktorisationen ger auktoriserade patentombud och deras biträden rätten att bli undantagna från att höras som vittnen såvitt det avser patenträttsliga angelägenheter (definerade i patentombudslagen). I princip får patentombud samma ställning i rättegångsbalken som advokater. Detta kan ha stor effekt, inte bara i Sverige, utan vid patenttvister utomlands, där svenska patentombud blir kallade att vittna.

Valea AB har flera patentombud som omfattas av den nya patentombudslagen. Tveka inte att kontakta oss för att höra vad detta kan innebära för dig och ditt företag!

Läs mer på: www.riksdagen.se

// Pontus Winqvist