SwedenBIO IP Day 2010 den 25 Oktober 2010

"Successful IP strategies: How to successfully use your intellectual property, both to build and expand your company or to make it as interesting as possible in order to licence out or sell to other companies."

Under dagen kommer föreläsare från AstraZeneca, GE Healthcare, Bird&Bird och KTH.
Patentkonsulter från Valea AB deltar och Valea AB är även en av sponsorerna av detta seminarium.

För ytterligare information se SwedenBios hemsida (www.swedenbio.se) eller kontakta Annika Unge Reis via email annika [dot] unge [dot] reis [at] valea [dot] se