Uppfinnare sökes…

Volvo söker efter uppfinnare med idéer inom områdena fordon, motorer, transmission och alternativ energi, med särskilt fokus på bränsleekonomi.
Skicka dina ideér till Volvo genom att fylla i ett webbformulär på www.volvogroup.com/involve tillsammans med en beskrivning av ideérna. Det bästa förslaget belönas med 50 000 SEK.

Ditt bidrag ska skickas in före 2010-12-15. Läs noga Volvos Guidelines och sätt dig in i villkoren innan du skickar in dina idéer:

Länk till Volvos Guidelines

//Pär Heimdal