Valea expanderar genom nyrekrytering

Valea fortsätter att växa genom nyanställningar av både konsulter och administrativ personal. Under den närmaste tiden börjar sex nya medarbetare, alla med bred erfarenhet från branschen, på bolagets kontor i Linköping.
– Vi bemannar alltid våra uppdrag genom en mycket nära dialog med kunderna om deras behov. Rekryteringarna i Linköping bidrar till en god grund för arbetet i våra integrerade kundteam, säger Anders Havstam, Valeas VD.

Valeas nya medarbetare är Katarina Gustafsson, Patent Attorney, Maria Strängberg, Patent Attorney, Ronney Wiklund, European Patent Attorney, Hanna Bruck, jurist, Björn Pettersson, jurist samt Annelie Olofsson, juristadministratör.

– Våra nya medarbetare ger en stärkt position och ett utökat erbjudande för Valea, säger Andrew Hammond, European Patent Attorney på Valea. Vi står starkt rustade för att möta våra kunders krav och förväntningar och fortsätta vår expansion.

Valeas främsta uppgift är att skapa affärsnytta för kunderna genom att etablera, försvara och kommersialisera immaterialrättsliga tillgångar som patent, varumärken, domännamn och design. Bolagets kundorienterade arbetssätt bygger på en förening av specialistkompetens och engagemang för kunden, förståelse för marknaden och de kommersiella villkoren. Detta gör Valea till en heltäckande partner inom immaterialrätt som attraherar kompetenta och engagerade medarbetare.

För ytterligare information:
Anders Havstam, VD telefon 073-3811500
Andrew Hammond, telefon 073-3811515