Ericsson utvidgar stämningsansökan mot Apple till Europa

Ericsson utvidgade nyligen sin stämningsansökan mot Apple genom att lämna in ytterligare stämningsansökningar i Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Stämningarna lämnades in efter att ett erbjudande från Ericsson, om att inleda ett skiljeförfarande med Apple, hade gått ut. Målet med skiljeförfarandet var att uppnå ett för båda parter fördelaktigt globalt licensavtal för Ericssons standard-väsentliga patent.Stämningsansökningarna i de tre länderna berör 2G- och 4G/LTE-standarder, men även annan teknik som inte är standardiserad, men relaterar till, exempelvis utformning av halvledarkomponenter och icke-cellulär trådlös kommunikation.  Ericsson har i över två år försökt komma överens med Apple om en global licens för Ericssons patent, på villkor som är rättvisa, resonliga och icke-diskriminerande (FRAND). Företagen har dock misslyckats med att göra upp i godo.Ericssons nationella stämningar i Europa är ytterligare ett steg i ansträngningarna att skydda sina investeringar inom FoU och följer på stämningarna inlämnade mot Apple tidigare i år. Dessa innefattar 2 klagomål inlämnade till U.S. International Trade Commission (ITC) och 7 klagomål. // Rasmus Fredlund