Espacenet och european patent register tillgängliga via mobilen

Du kan nu göra en patentsökning i EPOs databaser via din smartphone, eftersom EPO har lagt till mobilversioner av Espacenet och European Patent Register till sin websida optimerad för mindre displayer, m.epo.org.

Sökupplevelsen liknar den för större displayer, fast mobilversionen är mer avskalad. Support finns för enkla sökningar såväl som avancerade sökningar.

EPO låter meddela att det finns vissa begränsningar i det att endast 100 sökresultat i dagsläget kan visas. Skulle man komma upp i fler än 100 sökresultat informeras emellertid användaren, så att denne kan förfina sökningen för att finna de mest relevanta träffarna.

Vidare informera EPO att vad gäller data så är samlingen stor, men inte lika stor som i Espacenet. Emellertid är all data som är tillgänglig i European Patent Register för större displayer även tillgänglig via den mobila sökningen.

//Johanna Wendel Lektenius