Nobelpriset i medicin 2015 - Stort antal människoliv räddas i kampen mot minimala krigare, parasiterna

Årets Nobelpris i Medicin tilldelas William C. Campbell, Satoshi Omura och Tu Youyou.

William C. Campbell, irländare verksam i USA, och Satoshi Omura, Japan, tilldelas priset för sin utveckling av läkemedel som till exempel Ivermectin, vilket används för att bota olika parasitbaserade sjukdomar. Tu Youyou, Kina, har utvecklat läkemedelet Artemisinin, vilket används i kampen mot Malaria.

Sjukdomar som nu kan behandlas och botas har plågat mänskligheten sedan tidernas begynnelse har krävt miljontals liv, och har lämnat otal fler överlevande med men för livet. För närvarande lever fler än 3,4 miljarder människor i områden där de löper risk att smittas av Malaria, Flodblindhet eller Lymfatisk Filariasis, sjukdomar som sprids av malariamyggan och olika parasiter. Med de mediciner som genom årets nobelpristagare har utvecklats, och nu finns relativt sett lättillgängliga, har bland annat dödsfall i Malaria har minskat med 20 procent, bland barn är minskningen ännu högre.

De sjukdomar som behandlas förekommer oftast i de fattigare områdena på jorden och glädjande nog tillhandahåller läkemedelsföretagen i dessa områden läkemedlen gratis eller till självkostnadspris. Som ett exempel kan nämnas att ett av dessa farmaceutiska storföretag, på årsbasis, donerar ca 270 miljoner behandlingar mot flodblindhet, vilket bokstavligt talat räddar miljontals liv varje år. 

// Lena Ericsson