Och Nobelpriset 2015 i fysik går till ....

Akaaki Kajita, Japan och Arthur B. McDonald, Kanada, för deras forskning på området Neutriner och det faktum att de har lyckats visa att Neutriner faktiskt har massa. Nobelkomitéens pressmeddelande hänvisar bland annat till att " ... Nya avslöjanden om neutrinernas djupaste hemligheter förväntas ändra våra föreställningar om universums historia, uppbyggnad och framtida öde. ... . "

Neutriner är en del av de olika sub-atomära partiklar som är en del av universums byggstenar och dessa partiklar är inte bara extremt många, de finns i princip överallt. De bombarderar jorden från den omgivande rymden och det uppskattas att biljoner (en biljon är 1.000.000.000.000) av dessa neutriner genomströmmar den mänskliga kroppen varje sekund, och det med en hastighet som ligger nära ljusets. Förekomsten av dessa partiklar bekräftades redan på 1950-talet, men är alltså först nyligen man har lyckats  visa att Neutrinerna besitter massa, vilket tillåter dem att ändra form (mellan elektron, muon eller tau) under deras resa genom rymden, planeter och livsformer - främmande eller ej ...

// Lena Ericsson