Global Innovation Index 2017: Sverige rankas bland de mest innovativa länderna I världen

I Global Innovation Index (GII) för 2017 rankas Schweiz, Sverige, Nederländerna, USA och Storbritannien som världens mest innovativa länder. Jämfört med GII för 2016 kvarstår Sverige som världens näst mest innovativa land.

Som ett komplement till den landsbaserade rankingen har detta års GII identifierat och rankat geografiska kluster med uppfinningsaktivitet baserat på antalet inlämnade internationella patentansökningar. I denna rankning kan det noteras att Stockholm kommer på plats 24 med 5211 inlämnade internationella patentansökningar.

Cornell University, IMSEAD och WIPO är författare till GII-rapporten. För att läsa rapporten, v.g. se http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4193

// Louise Tottie