Patenterbarhet i Europa för växter och djur erhållna genom en väsentligen biologisk process

Nyligen klargjorde det europeiska patentverket i ett meddelande att väsentligen biologiska processer för framställning av växter och djur samt även växter och djur producerade medelst sådana processer är undantagna från patenterbarhet.

Tidigare kom Stora Besvärskammaren vid det europeiska patentverket i besluten G 2/12 samt G 2/13 fram till att väsentligen biologiska processer för framställning av växter och djur var undantagna från patenterbarhet emedan växter och djur producerade medelst sådana processer inte var undantagna från patenterbarhet.

I ett meddelande från EU-kommissionen hänvisades emellertid till direktivet 98/44/EG och man påpekade att det var lagstiftarens syfte att exkludera även växter och djur erhållna medelst väsentligen biologiska processer från patenterbarhet. Till följd av detta vilandeförklarades i november 2016 alla gransknings- respektive invändningsförhandlingar vid det europeiska patentverket.

För att implementera ändringen har reglerna 27 och 28 EPC ändrats på följande sätt med effekt från 1 juli 2017 (engelsk version):

Rule 27 (b):

"(b) without prejudice to Rule 28, paragraph 2, plants or animals if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety;"

Rule 28 EPC:

1. The previous text has become paragraph 1 (a) to (d).

2. "(2) Under Article 53(b), European patents shall not be granted in respect of plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process."

Vilandeförklarade gransknings- respektive invändningsförhandlingar som rör växter och djur erhållna medelst väsentligen biologiska processer kommer nu att återupptas och granskas i enlighet med den nya praxisen.

//  Annika Unge Reis och Louise Tottie