Tyskland bromsar oväntat ratificering av UPC-avtalet

Tysklands författningsdomstol har erhållit en klagan på grund av att UPP och UPC (Unitary Patent Protection – enhetspatentet - och UPC – Unitary Patent Court) påstås bryta mot tysk lag. Det är ännu oklart vem som ingivit klagan, men författningsdomstolen har tagit den på allvar och därför förnärvarande satt stopp för ytterligare steg för att ratificera UPC-avtalet.

Detta innebär inte att UPP och UPC har stoppats för gott. Tidigare har man gissat att systemet med UPP och UPC skulle träda i kraft sent i år eller tidigt nästa år, men nu blir det med största sannolikhet ytterligare förseningar.

// Johan Ståhlberg