Förordnande av Tekniska experter vid mål i patent- och Marknadsdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har till uppgift att handlägga alla överklagade avgöranden från Patent- och marknadsdomstolen, som från den 1 sep 2016 är en del av Svea hovrätt respektive Stockholms tingsrätt. Patent- och marknadsdomstolarnas uppgift är att handlägga i princip samtliga landets immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden. Det innebär att patent- och marknadsdomstolarna hanterar många olika sorters mål och ärenden. Domarnämnden har nu utsett tekniska experter för perioden 1 januari 2019 till 31 december 2023 och från Valea finns våra European Patent Attorneys Hao Li och Charlotta Vink med på listan.

Hao Li är specialiserad inom områdena kemi och bioteknik. Hon disputerade i medicinsk molekylärbiologi vid Umeå Universitet 2000. Efter mer än12 års forskningserfarenhet i Sverige och USA blev hon patentkonsult 2009. Hon är engagerad i alla typer av patentuppdrag inom hela kemiområdet och även områden med interdisciplinär karaktär.

Charlotta Vink har specialiserat sig på patentärenden inom det allmänmekaniska området, med särskild kompetens inom trämaterialteknik och byggteknik. Hon har jobbat särskilt mycket inom fordonsteknik och medicinsk teknik. Charlotta rådgör med sina kunder inom patenträttens hela spektrum, såsom bedömning av patenterbarhet, utarbetande av och försvarande av patentansökningar, omvärldsbevakning, analyser av intrångsrisker och bedömning av möjlighet att häva motparters rättigheter.